Deadline: 2015

Om ett år går fristen ut for FNs tusenårsmål. Hva vil skje etter 2015?

I 2015 skal det gjøre opp endelig status for FNs åtte tusenåsmål som ble vedtatt i år 2000. Utforming av målene foregikk uten årelange diskusjoner om hva de skulle inneholde. De kom på slutten av et tiår hvor FN hadde hatt store internasjonale konferanser som har vært svæt viktige: Menneskerettighetskonferansen i Wien, Befolkningskonferansen i Kairo, Kvinnekonferansen i Beijing og konferansen om miljø og bærekraftig utvikling i Rio de Janeiro. Konferansene samlet delegasjoner fra FNs medlemsland og skapte stort engasjement blant aktivister og sivile samfunnsorganisasjoner. Men hva er status for tusenårsmålene? Har tusenårsmålene ivaretatt kvinners rettigheter?

I siste utgave av «Kvinner Sammen» kan du lese om status for tusenårsmålene og veien videre.

 

 

Del Deadline: 2015 til Google+