Klimasukk fra Lima

Den offisielle forhandlings tiden som er satt av i Lima er straks over. Og enda ligger det ikke et utkast på bordet til en ny klimaavtale som skal forventes å vedtas i Paris neste år. 

Landene som deltar i de gjeldende klimaforhandlingene gjentar sine gamle posisjoner og har kommet med lite konkrete forslag til en ny klimaavtale. Finansieringsmodeller, nasjonale utslippskutt og stridigheter mellom Kina og USA er temaer som er særlig omstridt i pågående forhandlingsrunder i Lima.

Følg Forum for Miljø og Utvikling sin oppfølging av forhandlingene her. 

Del Klimasukk fra Lima til Google+