Post-2015: Synteserapporten til FNs GS lansert

4. desember lanserte FNs Generalsekretær Ban-Ki Moon sin synteserapport om verdens nye bærekraftsagenda med tittelen: “The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet.” Generalsekretæren fremhever hva som er lært fra tusenårsmålene og hva som bør taes med videre inn i Post-2015 prosessen. Generalsekretæren støtter de foreslåtte 17 målene med 169 delmål, som ble presentert av FNs åpne arbeidsgruppe tidligere i år. Videre påpeker Generalsekretæren nødvendigheten av å integrere og koordinere FNs arbeid på menneskerettigheter, fred og sikkerhet og utvikling. Det vektlegges i rapporten at en ny bærekraftsagenda bør være universal og stimulere til inkluderende utvikling med mennesket og miljø i sentrum. En ny bærekraftsagenda må også sørge for å dekke inn manglene i tusenårsmålene. Les hele rapporten her (English)

Del Post-2015: Synteserapporten til FNs GS lansert til Google+