Nye bærekraftsmål må være målbare

Behovet for evidens-baserte og målbare bærekraftsmål

Utenriksminister Børge Brende og Helseminister Bent Høie har i tidsskriftet «The Lancet» kommentert om behovet for at verdens nye bærekraftsmål må være evidens-baserte og målbare.

Forbedret global helse har vært en av de største oppnåelsene med tusenåsmålene. Brende og Høie argumenterer for at dette skyldes måten de globale helsemålene er definert.

 

Funksjonalitet: realistiske, kommunikative og målbare utviklingsmål

Nåværende tusenårsmål har vært et vellykket verktøy for å samle politisk vilje og handling for en global utviklingsstrategi. Tusenårsmålene har i særlig grad skapt resultater innenfor helse. Helsemålene som ble etablert innunder tusenårsmålene var velformulerte i den forstand at de var lette å forstå, ambisiøse og oppnåelig.

Funksjonaliteten til helsemålene (tusenårsmål 4, 5 og 6) har gjort det mulig å måle progresjonen i innsatsen for å forbedre verdens helsetilstand. Noe som er helt avgjørende for å mobilisere politisk vilje og handling.

Mobilisering av politisk vilje for bærekraftig utvikling

Norges Statsminister, Erna Solberg, har ledet påvirkningsarbeidet om å nå gjeldende tusenårsmål, samt bygge videre på suksessen for å etablere et nytt sett med globale bærekraftsmål. Solberg mener at den vellykkede progresjonen med å oppnå tusenårsmål, særlig innenfor helsesektoren, har gjort det enklere å mobilisere videre politisk vilje for å fortsette arbeidet for bærekraftig utvikling.

Forhandlinger om nye bærekraftsmål

Verdens politikere mener nåværende forslag om 17 nye bærekraftsmål med 169 delmål er for mange. For å samle internasjonal støtte og politisk vilje verden over, er det avgjørende at de nye bærekraftsmålene er lette å forstå og kommunisere. Politikk er med på å definere den globale bærekraftsagendaen, men må også finne løsningene for å nå nye målsetninger.

Nye bærekraftsmål må være ambisiøse, lette å forstå og realistiske. I tillegg må de være målbare. Her vil man være avhengig av bidragene fra vitenskaplige miljøer.

Kvantifisering av mål

Samarbeid mellom den politiske verden og vitenskapen vil være avgjørende for å utvikle en kostnadseffektiv bærekraftsagenda.

En Lancet studie gjort av Ole Norheim og hans kollegaer, viser til hvordan kvantifiseringen av foreslåtte bærekraftsmål kan vise til kostnadseffektive løsninger.

Basert på data for barnedødelighet i 25 land foreslår Nordheim og hans kollegaer at med en vedvarende internasjonal innsats vil det være mulig å etablere et universalt og kvantifisert helsemål med en felles indikator for å måle progresjonen. Basert på data for barnedødelighet de siste 40 årene, foreslås en 40 % reduksjon i premature dødsfall i alle land, som en felles indikator for et universalt helsemål.

Disse konkrete tallmålsetninger som vitenskaplige miljøer bidrar med, vil kunne vise seg å være avgjørende under de videre forhandlingene om etableringen av ny bærekraftsagenda.

Med helsemålsetningene som eksempel, bør denne tilnærmingen også brukes for å konkretisere øvrige målsetninger for bærekraftig utvikling.

Norge i førersete for helse og velferd

Helsemålsetningene i en ny bærekraftsagenda bør være en hovedrammeverket for global helse, hvor Norge også ønsker å ta en ledende rolle.

Norge har allerede gått igang med konkrete tiltak for å forbedre folkehelsen, ved å særlig fokusere på å redusere ikke-smittsomme sykdommer (NCDs) med 25% innen 2025. Dette inkluderer også psykiske lidelser.

I tillegg jobber Norge i samarbeid med andre nasjoner, internasjonale aktører som Verdensbanken og FNs Generalssekretær for å etablere er rammeverk for finansiering av nåværende tusenårsmål og fremtidige bærekraftsmål.

Ved å satse på helse og utdannings prosjekter nasjonalt og internasjonalt, ønsker Norge å sette fokus på betydningen av samarbeid mellom ulike sektorer.

I september 2014 lanserte regjeringen et nasjonalt initiativ; «Visjon 2030″, hvor næringslivet, sivil samfunnet, forskere og andre aktører til å bidra med innovative ideer og løsninger for å nå fremtidige bærekraftige målsetningen innen helse og utdanning, både nasjonalt og internasjonalt.

Del Nye bærekraftsmål må være målbare til Google+